תקנון האתר

התקנון הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

אתר קארמה, מופעל מנוהל ע”י חברת סי בי יעוץ בע״מ בע”מ (להלן: “הנהלת האתר”) למטרת פרסום ושיווק של שירותים ו\או מוצרים בתחום הטיפולים האסטתיים, הסרת שיער וטיפולי פנים.ם

כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. חברת סי בי יעוץ בע״מ תהיה רשאית לשנות בכל עת את מחירי המוצרים שלה, ושינויים כאמור יחול החל מיום פרסומם, או ממועד אחר כפי שחברת סי בי יעוץ בע״מ תודיע.ע

החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה. וכמובן לזכות את הלקוח בסכום המלא.א

בגלישתך ו\או בשימושך ו\או בביצוע פעולות באתר, מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: “הגולש”) כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חברת סי בי יעוץ בע”מ ו\או מי מטעמה ו\או מעובדיה ו\או ספקיה ו\או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר. תוכן האתר (להלן: “תוכן האתר” ו\או “תכני האתר”) הינו כל המידע מכל סוג ובכל צורה ואופן המופיעים באתר – לרבות טקסט, אנימציה, תמונה, קוד האתר, עיצוב וגרפיקה.ה

 האתר נועד להיות אתר אינפורמטיבי ו\או שיווקי ו\או לסייע במידע בתחומי טיפולי האסטתיקה המוצעים באתר. תכני האתר נועדו להתייחסות כללית בלבד, ואינם מהווים, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה רפואית ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות הקליניקה ובאופן אישי. הגולש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל זכות ו\או טענה ו\או תביעה כלפי הנהלת האתר וכי כל שימוש שיעשה באתר לרבות הסתמכות כלשהי על תכני האתר, יהיה על אחריותו המלאה והבלעדית בלבד.ד

 תוכן האתר בנושאי התאמה לטיפולים אינו מהווה ייעוץ רפואי ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. במונח “טיפול” הכוונה לכל טיפול המוצע באתר ו\או בקליניקה בחלקי הגוף השונים. הנהלת האתר פועלת על מנת לספק את המידע בצורה נכונה ומדויקת. יחד עם זאת, בעצם הגלישה באתר, מצהיר הגולש כי לא תהינה לו טענות כלשהן כנגד הנהלת האתר בגין טעויות ו\או מידע שגוי ו\או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר בכל צורה שהיא ו\או כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש. מעת לעת יפורסמו חדשות (ניוזלטר), עדכונים, עריכת מבצעים, הטבות וכיוצ”ב (להלן: “המבצע”) המפורסמים באתר ו\או באמצעים אחרים ונוספים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מכל עת, מכל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו\או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו\או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי הגולש ו\או המשתתף ו\או הזוכה במבצע מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע ו\או הפסקתו ו\או סיומו.ו

 כל זכויות היוצרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר וזה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בכותרות, בדומיין שלו, בקישורים, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, קודי המחשב ו\או כל חומר אחר הכלול בו – שייכות להנהלת האתר בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר אינו מקנה לגולש בו זכות כלשהי. הגולש אינו ראשי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו\או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר.ר

 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד. הנהלת האתר תעשה את מירב המאמצים להשיב לכל פנייה ושאלה.ה

תודה

צריכים יעוץ? מתלבטים לגבי טיפול? אנחנו כאן לכל שאלה. מוזמנים לשלוח מייל או להתקשר אלינו לטלפון: 054-5624445